Třídní informace

S dětmi pracují p. učitelky:

Balová Michaela, Dis.

Bc. Kotrová Ivana  

školní asistent: Indrová Helena

Telefon: +420 602 550 528

E-mail: [email protected]


Nepedagogický pracovník: Věra Blahutová 

Přihlásit se