Školné a stravné

DĚTI 3-6 LET

celodenní: 35,- Kč

Kalkulace ceny stravného

Přesnídávka včetně nápoje: 8,-Kč

Oběd pro děti 3-6 let: 20,-Kč

Odpolední svačinka včetně nápoje: 7,-Kč 

  • Stravné se hradí až na začátku následujícího měsíce. Kolik dnů je dítě přítomno ve školce, tolik zaplatí. Nutno počítat s tím, že v červnu se stravné platí 2x. Na začátku měsíce za květen, na konci za červen. 
  • Odhlašování a přihlašování obědů se provádí den předem do 10 hodin.  
  • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci, a to v době od 12.00 do 12.15 hod. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.